dwójarz


dwójarz
Uczeс lub student otrzymujący często oceny niedostateczne
Eng. A failing student

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • dwójarz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. y, środ. {{/stl 8}}{{stl 7}} uczeń otrzymujący zwykle same dwójki (często w funkcji przezwiska) : {{/stl 7}}{{stl 10}}W klasie jest trzech dwójarzy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień